• با اطمینان خرید کنید
  • مجموعه ای کامل از تحقیق و پروژه و پایان نامه

حل معادله به روش نابجایی یا درون یابی خطی

۱۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰ تومان

تعیین مولفه های یک نیرو

۵۰۰۰ تومان

تبدیل زمان استاندارد کشور به زمان خورشیدی𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒

۵۰۰۰ تومان

تبدیل تاریخ شمسی به قمری

۵۰۰۰ تومان

محاسبه بزگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک

۵۰۰۰ تومان

حل معادله به روش تنصیف یا دو بخشی

۵۰۰۰ تومان

محاسبه مقدار استحکام خمشی یک دندانه چرخ دنده ساده و تنش مجاز

۵۰۰۰ تومان

محاسبه معدل دانشجویان یک کلاس

۵۰۰۰ تومان

محاسبه زمان هایی که راندمان خورشید بشترین راندمان را داردنزدیک به عمود بر پنل خورشیدی در ایران

۵۰۰۰ تومان

زاویه برخورد خورشید به صفحه خورشیدی با استفاده از زمان خورشیدی

۵۰۰۰ تومان

حق کپی رایت

©تمامی مطالب دارای حقوق کپی رایت می باشد. هرگونه کپی و بازنشر مطالب از طریق ستادساماندهی پایگاه های اینترنتی پیگیری خواهد شد.

0